16. april 2017

Der er ikke rigtigt bivejr, men da jeg har et slogan:" Bierne må ikke sulte", Har jeg været ude ved nogle af mine bigårde i dag, der var nogle der manglede en madpakke, det fik de så. Bierne er i de største fam. oppe på at bruge 3-400 gram om dagen.

Jeg har noteret, hvilke bier der samlede pollen ind i dag.Der var kun 5 grader. Det er dem jeg skal avle på, De kan komme op om morgenen.

Bierne er lige nu rigtigt i gang med at yngle,temperaturen på det øverste magasin er tæt på 30 grader,- dvs fuld knald på ynglen, i nogle af staderne, har jeg skiftet fodertasken ud med 3 kunsttavler, men der er også en hel del der ikke er fyldt op endnu. Bemærk,- at jeg lukker op for bierne, men rører ikke tavlerne. Hvis vi nu begynder at kontrolere æg og yngel, risikerer vi ar bierne nøgler dronningen ind, dvs. i deres forsøg på at hindre hun bliver afkølet, kvæler hende med varme. Så nallerne væk fra tavlerne med bier på, vi kan godt ridse en fodertavle og sætte den tæt på ynglen, det ansporer bierne til at yngle. Men, men,- lige nu er der så meget yngel i mange af fam., at de, med den temperatur der er om natten, har problemer med at holde ynglen varm. det kan resultere i "forkølet yngel". Andet slogan: "Bierne må ikke fryse".

Desværre er der også fam. der er bukket under og er gået til. Pt. har jeg vel 15% der er døde, men det er nok ikke slut endnu, vi får se.

Rapsen står klar til at springe ud bare vi får et par dages varme og bierne er ikke klar, det er lidt øv. Jeg plejer at have ca. halvdelen på 3 kasser nu, men i år er der ingen. Jeg håber på at varmen venter med at komme  til ca. 1. maj, men så skal det også gå stærkt med at sætte materiel til. 3. slogan: "Bierne skal have plads nok."

Nyt fra Inspektøren: Der er konstateret "Bipest" i det sydøstlige del af området, jeg venter på bedre vejr, før eftersyn af bigård, behandling og eftersyn i 2 km zone kan foretages. Det er så belejliget, at jeg skal afholde praktisk kursus for kyndige biavlere, så kan de få lov til at lave det trælse arbejde. Mere om det senere.

Jeg håber, at jeg kommer mere i omdrejninger når vejret bliver bedre. Det er da rigtig træls lige nu!

Vagn