12. august 2017

Nu er jeg her igen. Det har været en travl tid. Jeg har taget honning fra og sat bierne på lyng. Honninghøsten var ganske god, i princippet en hel del bedre end sidste år. Ca. 1 kg pr dag mere fra hver fam. end sidste års efterårshøst.

Bierne er nu på lyng og jeg er i fuld gang med at indvintre mine nye fam.. De bliver indvintret på 17 rammer og fodret langsomt, for at danne mange vinterbier, 

Varroa behandlingen består af Biosaherb Apis, 4-5 cl i foderet 3 gange med 4-5 dages mellemrum. Det er vigtigt at følge varroaens livscyklus, for at få så mange mider med som muligt. Midenedfaldet i åt er meget behersket, (herom senere). Før jul får de en behandling mere , for at tage evt. reinvation.

Biosaherb Apis er et probiotisk middel, som er specielt udviklet til bier, det består af udtræk fra 20 forskellige planter og flere mælkesyrekulturer. Det fremstilles af Biofedora i Norge.

Jeg har tidligere arbejdet med Biosa fra Danmark, men har først opnået de ønskede resultater med Biosaherb Apis.

Biosaherb Apis er økogodkendt som kosttilskud til bier. Det har en god indvirkning på biernes immunforsvar og har vist sig at være effektiv i varroabekæmpelsen. Det tager ca. 90-95 % af miderne. Det stresser ikke bierne, som andre bekæmpelsesmidler, men styrker biernes udvikling.

Det er ikke et rent mirakelmiddel, der kan løse enhver situation, så som vanrøgt af bierne, sult, sværmning, dårligt avlsmateriale, hjælpeløs dårlige biavlere, men det styrker den gode bifam..

Honningsalget går strygende, alle ved at bierne er trængt og ville forstå, hvis honningen bliver sat op i pris, men jeg fastholder prisen i år og forventer dermed, at styrke biavlerhonningen i forhold til industrihonningen.

Jeg er tilbage snarest.

Vagn