22. jan 2017

Har været på bitur i dag. Så er der madpakker på 60 % af mine bifam. jeg har lagt en madpakke på som jeg plejer, spiser de den, så får de en ny. Bierne må aldrig sulte. Samtidig har de fået en ren varroa bakke. De fleste fam er gåer i klynge, men der er mange der står med fuld yngelvarme og så kan foderforbruget hurtig live stort og varroa tilvæksten ligeså.     Når der er varmt er forseglingstiden relativ kort, i den kolde periode kan den være op til en 3-4 dage længere og dermed en hurtigere opformering af varroamiderne. Jeg fandt 1 fam. der var uddød, men det er forventet, alt under 10 % anser jeg for at være ok.

Næste pkt er kontrol af varroa om en 14 dage og tjek af madpakker.                           Honninglageret bugner ikke længere og sommer og sensommer honningen er ved at synge på sidste vers, så er der kun forår og lyng tilbage, men det ser også ud til at slippe op for tidligt. Håber vi får et godt biår i år, - ellers må jeg jo indskrænke salgsaktiviteterne.

Vagn Thorsen

 

8. jan 2017

Så er det nye år igang. Der er kun et par dage til den ekstraordinære generalforsamling, hvor vi skal prøve, at få valgt en bestyrelse.

Jeg har lovet at stille op til bestyrelsen og det er med den dagsorden, at prøve at formidle er samarbejde mellem slappere og strammere. Vi har brug for nogen der har forstået, at vorherre har udstyret os med een mund og to ører, fordi vi skal lytte dobbelt så meget, som vi skal tale  Der er brug for alle i en demokratisk forening, både administratoer og inspiratorer. Der er alfa og omega, at de få biavlere der er i viborgområdet arbejder sammen, uanset om de er medlem af DBF eller ej.

I år er der problemer flere steder, bierne dør efter de som store stærke fam. blev indvintret. Det er "akut paralysevirus" eller senildemens, bierne mister hukommelsen og flyver ud uden at kunne orientere sig og finde hjem igen. Staderne står tomme med kun få døde bier i bunden og enkelte færdigudviklt yngel bag en spredt forsegling. Det er ofte sådan at der er yngelrester i en 2-4 tavler, så der har været ret stor aktivitet. Sørgeligt.Virussen skyldes oftest svækket immunforsvar, sultekost i juli- august, sammen med for stort midetryk. mange lavede først varroabehandleng sent på året pga det varme efterår. Det skal helst være inden 1. august. Så har vi lært det. Tjaè, jeg har liv i alle mine endnu og krydser fingre for, at de klarer den.

Alle er selvfølgelig velkommen til at kontakte mig ang sygdomme og jeg plejer at sige, "Et er at bierne dør, et andet er, at man ikke lærer af sine fejl" og det gør man kun, hvis man erkender dem.

Vagn