11. okt. 2016

Panik, panik, jeg har fået flere meldinger om stort midenedfald, så stort, at bierne skulle have været bukket under. Der synes at være stor reinvation flere steder. Det var forventet,- fra min side, når der er så mange nye biavlere,- tjae, så er der en del der ikke får indvintret og lavet varroa behandling i tide og når der er nybegyndere, der er fast overbevist om, at når der er oxalsyre i rababer, så kan en stængel ned til bierne klare varroa problemet. Mange fam. vil bryde sammen i løbet af vinteren og vi resikerer, at miste nogle af de nye biavlere.

Så er bierne sat til vinter, jeg er i gang med oprydning i tavlelageret. Der er tavler der skal til omsmeltning og magasiner der skal en tur i vaskemaskinen, slyngerummet skal have hovedrengøring, så vi er klar til næste honning kampagne.

Jeg er startet på omplacering af bierne i de enkelte bigårde, som jeg tidligere har omtalt, jeg arbejder med placering af det enkelte stade i forhold til jordens magnetfelt. Det er et større opmålingsarbejde, men nu prøver jeg med nogle af bigårdene. Der skal, når man laver forsøg, altid være en kontrolfam, så nogle placeres ugunstigt i forhold til jordstrålerne. Det kunne være interesant, at gunstig placering kunne optimere bierne med en 30-40%.

Forsøgene med varroabehandling med Biosaherb, synes at falde gunstigt ud, jeg mangler bare en gang oxalsyrebehandling til dec. før jeg endelig kan lave en konklution. Det synes som om, at de bier der blev behandlet med Biosaherb sidste år, har meget mindre midenedfald end de der blev behandlet på anden måde..

Honningsalget bliver problematisk i år. der synes at være en begyndende hamstring, mange køber til lager, så jeg forventer der vil blive udsolgt tidligt i år.

Jeg er tilbage igen , når der er nyt.

Vagn