14. oktober 2017

Det har været en travl periode. jeg har fået tilbudt nogle bifamilier og har udvidet bestanden, men det har ikke været bifamilier i topkondition, når der skal kæles for bier tager det tid.

Arbejdet med lynghonningen har også taget tid, der har været en ok høst iår. lynghonningen er af god kvalitet og i år er vandprocenten i orden, så der skulle ikke blive problemer med gæring, som jeg oplevede sidste år.

Bierne er nu fodret til vinter. Varroabehandlingen med Biosaherb Apis hae virket efter hensigten og der er kun få mider nedfald efter en kontrol behandling. dog vil jeg give en oxalsyrebehandling i december, Der kan altid være en reinvation.

Det varme vejr har bevirket, at bierne stadig har meget yngel og derfor også stort forbrug, derfor vær opmærksom på foderreserverne til foråret.

Jeg tager på en rundtur til bierne i næste uge, der skal flyttes nogle fam. jeg har taget alle lyngbierne hjem og de skal tilbage i udebigårdene igen. Det var nemmest at fodre dem samlet.

Honningsalg. Jeg har igen åbnet for netsalg.

Vagn

12. august 2017

Nu er jeg her igen. Det har været en travl tid. Jeg har taget honning fra og sat bierne på lyng. Honninghøsten var ganske god, i princippet en hel del bedre end sidste år. Ca. 1 kg pr dag mere fra hver fam. end sidste års efterårshøst.

Bierne er nu på lyng og jeg er i fuld gang med at indvintre mine nye fam.. De bliver indvintret på 17 rammer og fodret langsomt, for at danne mange vinterbier, 

Varroa behandlingen består af Biosaherb Apis, 4-5 cl i foderet 3 gange med 4-5 dages mellemrum. Det er vigtigt at følge varroaens livscyklus, for at få så mange mider med som muligt. Midenedfaldet i åt er meget behersket, (herom senere). Før jul får de en behandling mere , for at tage evt. reinvation.

Biosaherb Apis er et probiotisk middel, som er specielt udviklet til bier, det består af udtræk fra 20 forskellige planter og flere mælkesyrekulturer. Det fremstilles af Biofedora i Norge.

Jeg har tidligere arbejdet med Biosa fra Danmark, men har først opnået de ønskede resultater med Biosaherb Apis.

Biosaherb Apis er økogodkendt som kosttilskud til bier. Det har en god indvirkning på biernes immunforsvar og har vist sig at være effektiv i varroabekæmpelsen. Det tager ca. 90-95 % af miderne. Det stresser ikke bierne, som andre bekæmpelsesmidler, men styrker biernes udvikling.

Det er ikke et rent mirakelmiddel, der kan løse enhver situation, så som vanrøgt af bierne, sult, sværmning, dårligt avlsmateriale, hjælpeløs dårlige biavlere, men det styrker den gode bifam..

Honningsalget går strygende, alle ved at bierne er trængt og ville forstå, hvis honningen bliver sat op i pris, men jeg fastholder prisen i år og forventer dermed, at styrke biavlerhonningen i forhold til industrihonningen.

Jeg er tilbage snarest.

Vagn