14. oktober 2017

Det har været en travl periode. jeg har fået tilbudt nogle bifamilier og har udvidet bestanden, men det har ikke været bifamilier i topkondition, når der skal kæles for bier tager det tid.

Arbejdet med lynghonningen har også taget tid, der har været en ok høst iår. lynghonningen er af god kvalitet og i år er vandprocenten i orden, så der skulle ikke blive problemer med gæring, som jeg oplevede sidste år.

Bierne er nu fodret til vinter. Varroabehandlingen med Biosaherb Apis hae virket efter hensigten og der er kun få mider nedfald efter en kontrol behandling. dog vil jeg give en oxalsyrebehandling i december, Der kan altid være en reinvation.

Det varme vejr har bevirket, at bierne stadig har meget yngel og derfor også stort forbrug, derfor vær opmærksom på foderreserverne til foråret.

Jeg tager på en rundtur til bierne i næste uge, der skal flyttes nogle fam. jeg har taget alle lyngbierne hjem og de skal tilbage i udebigårdene igen. Det var nemmest at fodre dem samlet.

Honningsalg. Jeg har igen åbnet for netsalg.

Vagn

12. august 2017

Nu er jeg her igen. Det har været en travl tid. Jeg har taget honning fra og sat bierne på lyng. Honninghøsten var ganske god, i princippet en hel del bedre end sidste år. Ca. 1 kg pr dag mere fra hver fam. end sidste års efterårshøst.

Bierne er nu på lyng og jeg er i fuld gang med at indvintre mine nye fam.. De bliver indvintret på 17 rammer og fodret langsomt, for at danne mange vinterbier, 

Varroa behandlingen består af Biosaherb Apis, 4-5 cl i foderet 3 gange med 4-5 dages mellemrum. Det er vigtigt at følge varroaens livscyklus, for at få så mange mider med som muligt. Midenedfaldet i åt er meget behersket, (herom senere). Før jul får de en behandling mere , for at tage evt. reinvation.

Biosaherb Apis er et probiotisk middel, som er specielt udviklet til bier, det består af udtræk fra 20 forskellige planter og flere mælkesyrekulturer. Det fremstilles af Biofedora i Norge.

Jeg har tidligere arbejdet med Biosa fra Danmark, men har først opnået de ønskede resultater med Biosaherb Apis.

Biosaherb Apis er økogodkendt som kosttilskud til bier. Det har en god indvirkning på biernes immunforsvar og har vist sig at være effektiv i varroabekæmpelsen. Det tager ca. 90-95 % af miderne. Det stresser ikke bierne, som andre bekæmpelsesmidler, men styrker biernes udvikling.

Det er ikke et rent mirakelmiddel, der kan løse enhver situation, så som vanrøgt af bierne, sult, sværmning, dårligt avlsmateriale, hjælpeløs dårlige biavlere, men det styrker den gode bifam..

Honningsalget går strygende, alle ved at bierne er trængt og ville forstå, hvis honningen bliver sat op i pris, men jeg fastholder prisen i år og forventer dermed, at styrke biavlerhonningen i forhold til industrihonningen.

Jeg er tilbage snarest.

Vagn

3.juli 2017

Det har været en travl tid, bierne har arbejdet godt når vejret har artet sig. De små fam. har alle fået en 10dages celle og har forhåbentlig lavet stille dr.skift, når den nye dronning kommer igang med æglægning, er hendes ferromon produktion større end den gamle dronning og hun overtager stadet. Den gamle udfaser bierne med tiden.

De bedste af fam har givet pænt med honning, så jeg håber det ,alt ialt, bliver et hæderligt år. Så kom regnen men jeg frygter det er for sent for lyngen inde i landet. Det er svært at se om Kongenshus kommer til at give noget i år, sidste år fik jeg ikke mere med derfra end jeg kom med og det er jo en dårlig forretning. når bierne oven i købet havde stået og småsultet, så vardet ikke noget at gentage, så jeg dropper nok Kongenshus i år.

Lige nu er det tid at lave vinterleje. Jeg trækker alle tavler, hvor pollen fylder mere end 1/3 af tavlen over gitteret, dog skal der være 2 gode pollentavler forrest i yngelrummet, for yden pollen ingen yngel. (uden foder døde bier) .At jeg gør det netop nu, er af hensyn til sidste slyngning, som foretages sidst i juli, dog undtaget dem der skal på lyng. Når tavlerne trækkes op nu er ynglen krøbet om en 3 uger og tavlerne forhåbentlig fyldt med honning.

Jeg er også igang med at lave småfamilier, 1 pollentavle, 2 yngeltavler, 1 fodertavle der ikke er forseglet,(helst uden dronning), et per kunsttavler, 1 stk. 10dagescelle og en madpakke, så er der kun at vente 3 uger, så skulle der gerne være forseglet yngel.

Bemærk, jeg aldrig bekymrer mig om æg og små larver, når bierne får 10dages cellen, vil de i 95% af tilfældene godtage den og arbejde derudfra. Ved dronningeskift sætter jeg også en 10dages celle ned ved yngellejet og bierne finder selv ud af et stille dr. skift.                                                        Jeg er tilbage snarest.

Vagn

7. juni 2017

Så er der rigtig gang i biavlen, jeg tager honning fra, de steder der har været meget raps skal honningen tages fra, idet rapshonning har det med at krystallisere i tavlerne og såer det træls. Der er stor forskel på fam. de største giver ca 50 kg. medens andre kun giver 10-15 kg. Sidste år talte jeg om, at alle mine stader skulle være superstader der gav 50-60 kg i forårstrækked, sådan blev det ikke, men der er over halvdelen der er på 50 rammer eller derover, det skal blive bedre næste år.

Det har været en travl tid, jeg har arbejdet med at skifte dronninger på alle de fam. der ikke levede op til mine forventninger. Alle er skiftet ved hjælp af 10 dages celler og nu venter jeg på at se resultatet. Det varer en måneds tid inden jeg endelig kan afgøre om den nye dr er helt op på mærkerne.

Jeg har også lavet en del nye fam. ligeledes ned 10 dages celler. Det er pærenemt, man tager et par yngeltavler med forseglet yngel, en pollentavle og en fodertavle, dertil godt med unge bier, det er nødvendigt til at holde ynglen varm. en 10 dagescelle tilsættes i samme arbejdsgang, så skal de også have en madpakke. Yngeltavlerne må gerne også have larver og æg, idet 10 dagescellen kryber efter et par dage og bierne vil ikke føle sig dronningløse og begynde at lave dr.celler.

En nem måde at lave en ny fam. på er at trække 3 yngeltavler op i 4. kasse, så der er et honningmagasin mellem dr.gitteret og 4. kasse, en 10 dagescelle til og bor et hul på 10 mm i en vinkel på 45 grader, så de har egen indgang. Nu er det bare at vente, efter ca. 1 måned, kan du løfte kassen af og du har en ny fam.. Husk at fodre når du tager den nye fam. af,- den har ingen trækbier.

Vagn

 

26. februar 2017

 Så har jeg igen været rundt hos bierne. Det ser genereli pænt ud, men der er flere små fam., lyngtrækket var sidste år ret barskt ved nogle af fam., specielt dem der stod inde i landet, men det var vel forventet. Jeg forventer et tab på over 10%, men det er jo bare med at se tiden an.

Nu kommer varmen og bierne går for alvor igang med at yngle, det betyder også større foderforbrug. De største har fået 2. madpakke og skal formodenlig have 3. kasse inden 1. april.

Varroa nedfaldet er helt ok 0-5 mider på 3 uger hos de fleste, enkelte har et nedfald på 15, de skal have en forårsbehandling.

Vokset er nu smeltet på tavlerne og jeg er klar til forårets komme. Nøddebuskene har længe stået med rakler, vintergækker og erantis blomstrer, så der er noget for bierne at starte på. Dejligt igen at skulle opleve foråret.

Vagn

22. jan 2017

Har været på bitur i dag. Så er der madpakker på 60 % af mine bifam. jeg har lagt en madpakke på som jeg plejer, spiser de den, så får de en ny. Bierne må aldrig sulte. Samtidig har de fået en ren varroa bakke. De fleste fam er gået i klynge, men der er mange der står med fuld yngelvarme og så kan foderforbruget hurtig blive stort og varroa tilvæksten ligeså.     Når der er varmt er forseglingstiden relativ kort, i den kolde periode kan den være op til en 3-4 dage længere og dermed en hurtigere opformering af varroamiderne. Jeg fandt 1 fam. der var uddød, men det er forventet, alt under 10 % anser jeg for at være ok.

Næste pkt er kontrol af varroa om en 14 dage og tjek af madpakker.                                                                                                              Honninglageret bugner ikke længere og sommer og sensommer honningen er ved at synge på sidste vers, så er der kun forår og lyng tilbage, men det ser også ud til at slippe op for tidligt. Håber vi får et godt biår i år, - ellers må jeg jo indskrænke salgsaktiviteterne.

Vagn Thorsen

 

14. dec. 2016

Biosaherp. Mit forsøg med Biosaherb til varroabehandling, har været helt godt. Det har taget 90% af miderne, og så regner jeg med at tage resten med oxalsyren. Når DBF, i deres anbefalinger taler om 1000 mider, så kan jeg slet ikke være med, når det går højt er der højst 250-300 mider, men lad os nu se hvormange vinteroxalsyrebehandlingen giver.

Så har bierne fået vinterbehandling med oxalsyre. Ca. halvdelen vae ikke gået i vinterklynge og derfor regner jeg med, at der er en del yngel endnu. Jeg tager rundt en af dagene for at tælle mider, samtidig giver jeg alle en madpakke. Det er helt sikkert, at kun halvdelen tager den ned, men for en sikkerheds skyld får de alle. når foråret nærmer sig kan jeg altid fjerne den igen og bruge den til småfamilier, senere på året. alle ser ud til at have det ok, selv om enkelte ikke er så store.

Lynghonning, ØV, jeg har i år haft reklamationer på noget af mit lynghonning, der er gæret, der er 4 uafhængig af hinanden, der har henvendt sig og alle har fået et nyt glas, uden beregning. Det er noget der ikke må ske, men når vi arbejder med fødevarer kan det forekomme. Årsagen er sansynligvis, at vandindholdet har været lidt for højt og honningen har stået for varmt, jeg har ikke haft nogen tilfælde på mit lager. Det parti der har været problemer med er solgt i oktober måned, så det skulle være ovre. Hvis der er nogen der har honning der er gæret vil jeg meget gerne vide det.

Jeg har det strålende. Jeg kører pt. til Herning 5 dage om ugen for at få stråling for mit prostatakræft. Ca. 1. feb skulle jeg gerne være ude på den anden side.

Til medlemmer af Viborgegnens Biavlerforening. Slut op om foreningen, - kom til den ekstraordinære generalforsamling og vær med til at vælge bestyrelse. Vi skulle gerne have bragt ro over gemytterne og få en hyggelig atmosfære, men med stor faglig indhold.

Jeg er tilbage inden jul.

Vagn

18.november 2016

Jeg har igen været rundt ved alle bigårde for at kontrolere varroanedfald efter oxalsyrebehandlingen det er en blandet fornøjelse, i de fleste bigårde er der begrænset nedfald, under 25 mider pr. stade, medens der i andre er op til en 300 mider. Da alle fam. er behandlet ens må der være tale om reinvation, bierne har simpelthen hentet mider ved andre bigårde. Jeg foretager endnu en monitering og tager en ny omgang oxalsyre/bienwoll med når jeg tjekker i næste uge, de fam der har stort nedfald får en omgang til. Godt nok anbefaler DBF kun en oxalsyrebehandling, men det er efter min bedste overbevisning det rigtige at gøre.

Honning salget går rigtigt godt, mange her forstået signalet om, at det har været en dårlig honninghøst i år og er begyndt at samle til huse. Det vil nok betyde smalhans med honning til foråret. Det har dog hjulpet lidt at jeg har sat prisen en femmer op.

Der er flere, med allergi der efterspørger koldpresset honning og tilbagemeldingerne er positive, men der er ingen videnskabelig bevis for at det hjælper.

Vagn

7. nov. 2016

Jeg har lige været rundt med oxalsyre. Min sidste runde ved bierne gav mig fornemmelsen af at varroa trykket var for stort i nogle af mine bigårde. det vil så vise sig når jeg har været rundt igen om nogle dage. Bierne er for detmeste ved at gå i klump, men der er stadig yngel mange steder.

Der loves jo, fra meterologernes side, en kold vinter, det kan måske give en yngelfri periode, hvilket er en stor fordel, hvis varroatrykket er for stort. Det er det flere steder, jeg har fået meldinger om stor reinvation og et midenedfald på flere hundrede ved en ekstra behandling.

Økologisk honning, jeg blev kontaktet om jeg ville udtale mig om emnet og var i går i radio midt/vest. Der er nye bestemmelser på vej. Jeg tolker det som en harmonisering til fortolkningen af reglerne inden for EU, men nogle af de tanker Skov og Naturstyrelsen har,- kan blive til noget papirnusseri. Der er absolut nødvendigt, at reglerne bliver enkle, så vi ikke skal søge om godkendelse hvert år. Der er tanker om, at der skal tages udgangspunkt i de indsendte markplaner.

Det var jo rart for os biavlere, at få en del af markedet af de 700 tons økologisk honning der årligt bliver solgt i Danmark og det var bedre for forbrugerne, at få uopvarmet honning, drt ikke er frarøvet 90% af enzymerne der går tabt ved opvarmningen.

Vi må arbejde for en bedre honningkvallitet.

Vagn

28. okt. 2016

Jeg har i ugen været ved alle mine bier for at skifte varroabakke. I næste uge går turen så rundt igen for at se om der er midenedfald og hvor meget. Normalt giver jeg først oxalsyre behandling i december, men efter de meldinger jeg har fået, fra andre biavlere, om varroa problemer, laver jeg en blanding som jeg tager med rundt i næste uge og giver dem med mange mider en tur nu.

Jeg var i Hobro med mine rammer til afsmeltning og vask, de undrede sig over, at der kom flere biavlere, her i oktober, for at hente foder. De var først ved at indvintre nu, tankevækkende,- der må være undervisere, der ikke har formidlet budskabet om, "Rettidig omhu", godt nok. Der bliver sikkert stort mandefald til foråret.

Jeg er lidt ængstelig mht. den lokale biavlerforening, de har ikke kunnet finde bestyrelsesmedlemmer og hele bestyrelsen er gået af. Der afholdes ekstraordinært generalforsamling først i januar. Det må, efter min opfattelse give anledning til selvransagelse hos ledelsen. Hvad gør de galt? 

Jeg vil opfordre alle medlemmer til at komme til generalforsamlingen, (der er ingen der mod egen vilje kommer i bestyrelsen). Det vil være problematisk, hvis foreningen må lukke, tjae´,- så overgår alle foreningens aktiver. formue skolebigårdsmateriel mv., til Danmarks Biavlerforening. Det må ikke ske!!!!

Jeg er tilbage om en uge

Vagn

11. okt. 2016

Panik, panik, jeg har fået flere meldinger om stort midenedfald, så stort, at bierne skulle have været bukket under. Der synes at være stor reinvation flere steder. Det var forventet,- fra min side, når der er så mange nye biavlere,- tjae, så er der en del der ikke får indvintret og lavet varroa behandling i tide og når der er nybegyndere, der er fast overbevist om, at når der er oxalsyre i rababer, så kan en stængel ned til bierne klare varroa problemet. Mange fam. vil bryde sammen i løbet af vinteren og vi resikerer, at miste nogle af de nye biavlere.

Så er bierne sat til vinter, jeg er i gang med oprydning i tavlelageret. Der er tavler der skal til omsmeltning og magasiner der skal en tur i vaskemaskinen, slyngerummet skal have hovedrengøring, så vi er klar til næste honning kampagne.

Jeg er startet på omplacering af bierne i de enkelte bigårde, som jeg tidligere har omtalt, jeg arbejder med placering af det enkelte stade i forhold til jordens magnetfelt. Det er et større opmålingsarbejde, men nu prøver jeg med nogle af bigårdene. Der skal, når man laver forsøg, altid være en kontrolfam, så nogle placeres ugunstigt i forhold til jordstrålerne. Det kunne være interesant, at gunstig placering kunne optimere bierne med en 30-40%.

Forsøgene med varroabehandling med Biosaherb, synes at falde gunstigt ud, jeg mangler bare en gang oxalsyrebehandling til dec. før jeg endelig kan lave en konklution. Det synes som om, at de bier der blev behandlet med Biosaherb sidste år, har meget mindre midenedfald end de der blev behandlet på anden måde..

Honningsalget bliver problematisk i år. der synes at være en begyndende hamstring, mange køber til lager, så jeg forventer der vil blive udsolgt tidligt i år.

Jeg er tilbage igen , når der er nyt.

Vagn

12. september 2016

Jeg havde ellers bestemt, at jeg ikke ville ryste på hånden og vente med at tage lynghonningen fra til næste uge, men jeg var på kongenshus i går. Det så elendigt ud, næsten ingen træk og masser af lyngens bladbille i planterne, - så jeg indvintrede bierne. der er ikke det store i tavlerne, men det lugter af lyng. jeg starter presseriet her til morgen, så må vi jo se hvad det giver.

Nu har jeg presset og det gav ca.7 kg i gennemsnit. Håber de andre steder bliver bedre.                                       

Et andet sted, hvor jeg kun har 3 stader stående, er staderne blevet så tunge, at jeg knapt kan løfte dem, der tror jeg der er lusetræk, de får lov til at stå til varmen er ovre, spændende.                            

Jeg er tilbage når der er mere.                                                                                                                                                                                    Vagn

 

7. september 2016

Jeg har i dag lige været et smut i Thy. Bierne trak fint og var ret aktive, de samler lyng, men ikke i de store mængder. Det er fint med vejrudsigten, at de lover 25 grader, men det er jo kun på sjælland, i Thy er der ofte kun 15- 18 grader og blæsende, det giver ikke meget honning      Nu ikke mere hyl, der bliver sikkert noget lynghonning, men ikke i de mængder jeg havde håbet. Jeg giver bierne en uges tid mere inden jeg høster honningen, lyngen er på retur, men der er til mindst en uge endnu.

De bier der ikke har været på lyng er nu ved at være indvintret og er i god kondition. Jeg har fodret af 3 gange og har benandlet mod varroa, 4 cl biosaherb+ i foderet hver gang og miderne drysser ned. der er meget stor forskel på antallet af nedfaldne mider, men generelt er der ikke mange, fra under 10 per fodring, til 140. Når behandlingen er slut, tager jeg stikprøvekontrol af restmider, (om ca 14 dage) derefter vil jeg komme med en vurdering af mine forsøg. 

DBF har lige udsendt et digert værk om den sikre metode, rystende, at bruge penge på det.

Honningudbyttet har ikke været det store, her i efteråret, men jeg har fået flere sjove honninger, bl.a en skovhonning, som virker meget sød når den kommer i munden, men med en overraskende eftersmag.

Jeg er desværre lidt sløv for tiden, jeg er kommet i prostatagruppen og venter på  et behandlings forløb. Det er lidt træls, men det klarer jeg vel også. Humøret og energien må bibeholdes, basta.

Jeg er tilbage om en uges tid, når jeg har flere resultater fra min varroa behandling.

Vagn

10.08.2016

Så er der surt vejr igen. Jeg er ikke færdig med at sætte bier på lyng, men der er ikke noget tabt endnu. Min stadevægt står nu i Thy, men vejret har ikke været til at bierne har kunnet afsøge området endnu. Jeg håber det sker lørdag, der skulle der komme lidt varme.

Der skal såmen ikke så mange gode dage til at bierne kan samle noget lynghonning, der er godt med bier, (de bliver jo ikke slidt op når de sidder inde).

Indvintringen er i fuld gang for de fam. der ikke skal på lyng. Jeg satser på at have nogle store fam. til foråret og så skal de have gode betingelser medens vinterbierne bliver skabt.

Honningproduktionen er i år under pres, foråret var ok, men der var ikke meget at komme efter her til indvintringen. Så må man som optimist vel sig:" Godt at man ikke skal slæbe så meget med honning i år".

Jeg er meget spændt på varroa nedfaldet ved behandlingen, bierne har været næsten varroafri ved monitering i år. Herom senere.

Honningsalg. Det bliver nødvendigt at skrue ned for udsalgssteder, de der fik nej til mere honning klager sig, men det er der jo ikke noget at gøre ved.

Jeg er tilbage når lyngen tager ved.

Vagn

24. juli 2016

Hurra, så kom varmen. Bierne kan nu føde sig selv og oven i købet give lidt til biavleren.

Mit vægtstade sendte 13000 bier ud på træk, men det gav kun 500 gram honning til mig, så der er ikke meget at komme efter. nok med det.

Jeg har i dag været på Kongenshus, der var et ynkeligt syn for en biavler. Store dele af lyngen var høstet, så der kun stod bare stubbe tilbage og den lyng der var tilbage står elendigt.

Det er altså ikke Kongenshus der skal satses på i år, men det anede mig, regnen kom for sent, så lyngen har været svækket. Så til Nationalpark Thy og bede til at vejret arter sig bedre end sidste år, da der var køligt og blæsende det meste af lyngtiden.

De bier jeg har begyndt indvintringen på, fortsætter jeg med at fodre, dog i lidt langsommere tempo.

Varroabehandlingen skal snart sættes ind, idet når yngelmængden nedsættes, vil der være flere varroa mider til hver celle, det er netop nu varroamængder plejer at eksplodere. det vil være klogt at lægge varroa indskud ind og tælle mider.

Biosaherp Apis. Jeg laver igen i år forsøg med Biosaherb Apis som varroabehandlings middel. det gik godt sidste år og jeg udvider forsøgene i år. Derom når jeg er helt sikker på at det fungerer 100 %.

Jeg hælder 3 cl. Biosaherb i fodertasken inden jeg hælder foderet i og giver dem 3 gange med 5 dages mellemrum, miderne rasler ned og sidste år lavede jeg kontrolbehandling en uge efter, faktisk uden nedfald af mider. Nemt og skånsomt over for bierne.

Jeg har kontaktet DBF´s konsulenter, men det havde ikke deres interesse,- så- laver jeg det da bare selv og negliserer "den sikre metode", som jeg anser for at høre fortiden til.

Jeg er tilbage når bierne er på lyng.

Vagn

19.juli 2016

"Når rønnens bær er røde er honningtrækket øde". Håber det ikke passer i år, men det kan jo kun tiden vise.

Jeg har været rundt ved nogle af bierne, det gor ganske glimrende, altså bortset fra at de ikke har samlet nævneværdigt med honning, vi må nok skyde en hvid pil efter sommerhonningen i år. Det synes dog som om, at bier der står godt placeret i læ for blæsten og med sol det meste af dagen har klaret sig bedst. en rigtig hed sommer kan det være modsat, idet de så skal bruge mange kræfter på nedkøling af stadet.

Næste projekt er lyngen. Sidste år gav lyngen inde i landet mere end ved kysterne, det var mest pga lave temperaturer og blæst. Den manglende regn i maj kan være et problem for lyngen på kongenshus, men jeg forsøger at følge udviklingen.

Lige nu er det næste års honningproduktion der skal planlægges, uanset om du skal på lyng. Vinterbierne skal ikke opfostres i en sulteperiode, så resikerer vi at deres livslængde forkortes og de dør for tidligt.

Vagn

10. juli 2016

Regn og blæst, rigtigt dårligt bivejr. Jeg har i den forløbne uge været igennem mine bier, de har alle taget godt fra af beholdningen. I 2 tilfælde har jeg måttet yde akut førstehjælp, fodret med flydende foder, de var på sammenbrudets rand af sult. Jeg havde ellers tænkt, at de skulle nok klare sig, de havde masser af kløver at trække på, men med det megen regn og lave temperaturer, giver kløveren ingen nektar. Jordtemperaturen skal være over 13 grader før kløveren giver nektar.

Nu er de fleste med nye dronninger i rigtig god æglægning, nye dronninger er lidt længere om at nedsætte aktiviteten end gamle. Der er nogle få der ikke kører optimalt, de får en celle i dag og så er det bare med at krydse fingre for at de bliver befrugtet ordentligt. En god befrugtning kræver højt vejr. Dronningen skal kunne holde sig i flyvende så lang tid det tager at betjene ca.20 droner, det må sørme kræve en god kondition.

Sommer honningen må vi nok se langt efter, men der er kun at håbe, at varmen kommer og nogle af urterne vælger at blomstre endnu engang.

Husk det er nu næste års honningproduktion grundlægges. Hvis bierne står og småsulter når der skal dannes vinterbier, får de for lidt protein oplagret og svækkes betydeligt, hvilket går ud over livslængden.

Biosaherb Apis.

Jeg har i flere år brugt biosa i stedet for røg, i en 50-50 blanding med vand, det synes at styrke biernes immunforsvar med 15-20%. (ingen videnskabelig bevis). Men jeg tror på det virker. Det sænker PH værdien og gør der sværere at være bakterie og virus.

Jeg er tilbage om kort tid.

Vagn

5. juli 2016

Så er jeg her igen. Pokkers til vejr, bierne kan ikke arbejde nor det regner og blæser, de sidder inde og har travlt med at holde ynglen varm. Det koster,- en stor bifamilie skal bruge mellem 0,5 og 1 kg honning om dagen i denne tid og kan de ikke hente noget, tjae´så må det jo gå ud over beholdningen.

De biavlere der har taget godt med honning fra, - og glemt at der skulle være noget til dårligere tider, har pt bier der er begyndt at sulte, dvs. bierne går stå og kan i værste fald sulte ihjel.

Må man fodre midt om sommeren, nej det må man ikke, men er det ikke bi/dyreplageri at de sulter. Hvis bierne er på sultegrænsen laver de jo ingen honning.

Det er tid nu til at lave vinterleje, alle tavler i yngellejet der har over 1/4 af cellerne fyldt med pollen, trækkes op over yngellejet og nye tavler sættes til. Det betyder ikke det store lige nu, men i vinter når bierne begynder at yngle, hvis de kan holde 4 davler varme til yngeltemperatur, - så er det nu rart at der ikke er pollen i halvdelen af cellerne.

Vinterleje, 1-2 pollentavler forrest og derefter yngeltavler. Det er vigtigt når i trækker tavler op, at de kommer til at sidde samlet og lige over de yngeltavler der er tilbage i yngellejet.

Jeg er nu stoppet med at lave dronninger og næsten alle de celler jeg har sat til er krøbet og der er foretaget stille dronningeskift. Det vil sige et dronningeskift uden sværmning, den nye dronning har simpelthen overtaget familien og den gamle er facet ud.

Jeg har dd. været igennem ca. halvdelen af mine stader og der er kun et par stykker der ikke kører godt. Der er rigtigt meget yngel, så de bliver gode til lyngen.

Honningen ser ud til at blive rigtig god i år, hvis vi da får noget andet vejr, sommer honning høstet i juli lader vente på sig.

Gederamsen, blomstrer lige nu,- (da jeg var dreng var det først i august den blomstrede) hvad kommer der til bierne at trække på? Kløveren giver pt. ikke meget, idet jordtemperaturen er under 13 grader.

Men, men bierne har det godt, -så får vi se hvad fremtiden viser.

Vagn